Espai psicomotriu, Espai tranquil, Espai de joc simbòlic, joc heurístic, 

entrada
equi

 

entrada
 
 
sala 

 

penja
penja

 

Cuina i espai polivalent

penja
cuina