Un espai d'acompanyament respectuós per a infants de 14 mesos a 3 anys

Un espai de criança respectuosa on famílies i acompanyants tenim el desig de créixer i experimentar plegats.

L’Escoleta dels Encants és un lloc pensat per els infants. Un espai per gaudir, descobrir, experimentar, observar, construir, desfer, provar, un espai per jugar individual i col·lectivament de manera lliure i no dirigida.

És un projecte viu i en constant moviment que no està lligat a cap teoria concreta. El construïm a partir dels coneixements i les experiències pròpies, i també ens nodrim de certs elements que ens motiven d’altres iniciatives pedagògiques.

Com l'Educació Viva

La Pedagogia Sistèmica

La Comunicació NoViolenta

La Pedagogia Waldorf

La Pedagogia Montessori

La mirada Pikler